Brandweer Hemiksem

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Taken

Het korps

De brandbestrijding

De brandvoorkoming

Het vervoer en de zorgverstrekking aan een verstikte of een drenkeling met aanvoer van zuurstof

Interventie bij ontploffing

Bevrijden van personen opgesloten in liften,

Ontzetten van een op een dak gevluchte persoon,bijzonder wanneer het om een zwakzinnige gaat

Bevrijden van een onder puin of afbraak bedolven personen

Bevrijden van een onder of in een voertuig (tram,vrachtwagen,enz....) geklemde persoon

Dringend vervoeren van zieken of gekwetsten,slachtoffers van een ongeval,die zich op de openbare weg bevinden,

Bevrijden van geëlektrocuteerde personen

Bevrijden van rioolwerkers (verstikking in riool),

Ophalen van een persoon uit een put,kanaal,vijver,enz... ,

Interventie bij belemmering op de rijweg, met gevaar voor personen of goederen

Bevrijden van een persoon met een der leden geklemd in een machine

Leegpompen van kelders ingevolge overstroming of lekkage van de waterleiding, die onder de openbare weg  geïnstalleerd is,

Interventie in een gebouw bij lekkage van schadelijke gassen

Interventie bij ontsnapping van stoom in een gebouw,

Interventie bij oververhitte verwarmingsketel

Interventie bij luchtverversing van lokalen waar rook, gas of koudmakend mengsel is binnengedrongen

Interventie voor een vliegtuig dat in moeilijkheden verkeert

Interventie bij overstroming of ramp

Neutralisering van een laag koolwaterstofverbinding of zuur,

Opsporing van de radioactieve bron die gevaar voor de bevolking kan opleveren (onder de voorwaarden in gemeen overleg vast te stellen door het ministerie van binnenlandse zaken en van volksgezondheid, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 25 februari 1963, laatst gewijzigd bij K. B. Van 25 april 1997).

Onschadelijk maken of vernietigen (eventueel met medewerking van een imker) van wespen- en bijennesten of zwermen die gevaar meebrengen voor personen .

Het nemen van maatregelen ter voorkoming van onheil in het algemeen,

Interventie in alle gevallen in het algemeen, ter bescherming van mensen of goederen

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu